Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0211

Bäuerliche Werkschule und Beratungsstelle der Landesbauernschaft Kurmark in Schwiebus.


(c) Autor: nieznany
(R) Wydawca:
No.
Dostępne warianty i źródła:
             vg - Viele Grusse aus der Heimat. Alte Ansichtskarten erinnern an den Kreis Züllichau - Schwiebus - 1997.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - luty 2007 r.
            
             Züllichauer Straße - ulica Sulechowska.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; powierzchnia: prawdopodobnie matowa; kartonik: jasny; krawędzie: nierównomiernie ząbkowane; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: szare na jasnym tle prostokątnej ramki otaczającej obiekt.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.
Opis aukcyjny karty bg podawał informację o obiegu karty z 31.12.1935 r.
            Züllichauer Straße - ulica Sulechowska


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0264fx.jpg: Schwiebus. Krankenhaus.
0264fx.jpg
0281a.jpg
0281a.jpg
0474mr.jpg
0474mr.jpg
0419mr.jpg
0419mr.jpg
0076.jpg: Schwiebus, Stadt. Krankenhaus. Verlag: Louis Raetzer, Schwiebus
0076.jpg
0211vg.jpg: Bauerliche WerkschuleUndBeratungsstelleDerLandesbauernschaftKurmarkIn Schwiebus
0211vg.jpg
0481mr.jpg
0481mr.jpg
0214vg.jpg: Schwiebus  Siedlung am Bahnhof
0214vg.jpg
0210vg.jpg: Schwiebus  Zullichauer Strasse
0210vg.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003-2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl