Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0143

SCHUTZENHAUS SCHWIEBUS


(c) Autor: H. Karbowsky
(R) Wydawca: H. Karbowsky
No.

Dostępne warianty i źródła:
             uk - Unvergessener Kreis Züllichau - Schwiebus in alten und neuen bildern - 1992.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - grudzień 2006 r.
            
            
             Salkauer Straße - ulica Karola Świerczewskiego
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; powierzchnia: nieznana; kartonik: nieznany; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: brak. Reprodukcja zotsała opatrzona opisem o treści: 'Schwiebus. Schutzenhaus.'. Są to prawdopodobnie fragmenty kart. A może to są fotografie?
Jednak okazało się, że zamieszczone wcześniej dwa motywy pochodzą z karty pocztowej, najprawdopodobniej właśnie z tej.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany. Opis aukcyjny karty bg podawał informację o wydawcy karty i o jej obiegu z roku 1935.
            Salkauer Straße - ulica Karola Świerczewskiego


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0002.jpg: Schwiebus. Schutzenhaus No. 2 Verlag H. Rubin&Co., Dresden-Loschwitz Logo Ech
0002.jpg
0382mr.jpg
0382mr.jpg
0143bg.jpg
0143bg.jpg
0899bg.jpg
0899bg.jpg
0202vg.jpg: Schwiebus  Schutzenhaus und Villa Rimpler-Rote3
0202vg.jpg
0380mr.jpg
0380mr.jpg
0299mr.jpg
0299mr.jpg
0292mr.jpg
0292mr.jpg
0141uk.jpg: Schwiebus. Salkauer Strasse (um 1930).
0141uk.jpg
0591mr.jpg
0591mr.jpg
0008mr.jpg
0008mr.jpg
0120bg.jpg: Schwiebus. Wyszukane w internecie - 28 lutego 2004r.
0120bg.jpg
0498ps.jpg
0498ps.jpg
0897bg.jpg
0897bg.jpg
0898bg.jpg
0898bg.jpg

(c)2001-2003,2006 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003,2006 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl