Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0061

Grúß aús Schwiebús

V 89 Verlag u. Foto Karl Pohl, Ansichtskartenverlag, Küstrin-N., Ruf 724

(c) Autor: Karl Pohl, Küstrin-N
(R) Wydawca: Karl Pohl, Ansichtskartenverlag, Küstrin-N
No. 89


Dostępne warianty i źródła:
             a - zbiór własny.
            
             Markt - Rynek - elewacja wschodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; orientacja: pozioma; powierzchnia: błyszcząca; kartonik: jasny; krawędzie: ząbkowane; narożniki: proste; format: 90x141. Opis na awersie: ciemny, na tle jasnej prostokątnej ramki otaczającej obiekt.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej ciemny. Karta a bez obiegu.


Markt - Rynek - elewacja wschodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0135uk.jpg: Schwiebus (Markttag)
0135uk.jpg
0181vg.jpg: Schwiebus - Marktplatz (Marktplatz Nordseite)
0181vg.jpg
0433mr.jpg
0433mr.jpg
0137uk.jpg: Schwiebus (Buden auf dem Markt - um 1900)
0137uk.jpg
0285mr.jpg
0285mr.jpg

0988bg.jpg
0594mr.jpg
0594mr.jpg
ob25bg.jpg
ob25bg.jpg
ob24bg.jpg
ob24bg.jpg
0024mr.jpg
0024mr.jpg
0028.jpg: Schwiebus. Markt mi Rathaus No. 37649A Kurt Bellach, Guben, Postkartenverlag
0028.jpg
0145a.jpg: Zbiór własny - Schwiebus. Markt mit Rathaus
0145a.jpg
0244mr.jpg
0244mr.jpg
0346mr.jpg
0346mr.jpg
0310mr.jpg
0310mr.jpg
0172ps.jpg
0172ps.jpg
0061a.jpg: Gruss aus Schwiebus No. V89 Ruf 724 V 89 Verlag u. Foto Karl Pohl, Ansichtska
0061a.jpg

0989bg.jpg
0645bg.jpg: Schwiebus - Rathaus
0645bg.jpg
0031a.jpg: Schwiebus - Rathaus No. 45551 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0031a.jpg
0634bg.jpg
0634bg.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003-2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl