[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-12-29 12:12
Temat postu: Prawdziwe bestie
ciachu


forum admin
postw: 823

29 Grudnia 2005
Prawdziwe bestie

Trzynastolatek zada³ przechodniowi dziewiêæ ciosów ceg³± w twarz.


W nocy z soboty na niedzielê (noc wigilijna) czterech m³odych mê¿czyzn skatowa³o id±cego chodnikiem pijanego mê¿czyznê. Jeden z oprawców - 13-latek uderzy³ ofiarê dziewiêæ razy ceg³± w twarz. - Zebra³ wybite zêby i w³o¿y³ w mur ko¶cio³a - opowiada zastêpca komendanta ¶wiebodziñskiej policji podinsp. S³awomir Tomal. Mê¿czyzna ze zmasakrowan± twarz± i uszkodzonym krêgiem szyjnym trafi³ do zielonogórskiego szpitala.
M³odzi bandyci napadli jeszcze na inn± osobê id±c± chodnikiem. Drugi skatowany mê¿czyzna trafi³ na oddzia³ ¶wiebodziñskiej lecznicy.
We wtorek napastnicy zostali zatrzymani. Przera¿aj±ce jest to, ¿e obok dwóch 20-latków w grupie byli 13- i 15-latek. Policjanci o bandytach mówi± bestie. Dlaczego pobili? - Po prostu, ¿eby pobiæ.


(pij)--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.035 | powered by jPORTAL 2