[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Inne media  

2008-05-01 13:11
Temat postu: Utopi³a siê w Ciborzu
szczera


nowy
postw: 1

¦wiebodziñski Kurier Lokalny-od 30.04-14.05.2008 23.04.br. stra¿acy brali udzia³ w poszukiwaniach zaginionej pensjonariuszki szpitala w Ciborzu.Podczas dzia³añ zauwa¿ono, ¿e na powierzchni jeziora Ciborze w odleg³o¶ci ok. 5 metrów od brzegu znajduj± siê ludzkie zw³oki.Zastêpy OSP przy u¿yciu bosaka przycholowa³y je do brzegu. Okaza³o siê ¿e to s± zw³oki poszukiwanej kobiety.Moim zdaniem jest to wina lekarza prowadz±cego leczenie tej pacjentki gdy¿ mimo z³ego stanu zdrowia psychicznego wypu¶ci³ j± z oddzia³u na zewn±cz tego szpitala.

--
Jestem piêkna,urocza,szczera,uparta,wysportowana
2008-05-01 15:51
Temat postu: Re: Utopi³a siê w Ciborzu
ciachu


forum admin
postw: 823

hmm..
Smutne, có¿ wiêcej dodaæ..

--
C
U
S
Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.128 | powered by jPORTAL 2