[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Archeologia okolic > Sonda¿owe rozpoznanie archeologiczne

Sonda¿owe rozpoznanie archeologiczne bazy ¼ród³owej ¦wiebodzina w oparciu o nadzór przeprowadzony w 2001 roku


¦wiebodzin - 700 lat historii
Materia³ z jubileuszowej konferencji naukowej pod redakcj± Wojciecha Strzy¿ewskiego

Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie
¦wiebodzin 2002

Badania archeologiczne na terenie miast s± dzisiaj codzienno¶ci±. Niemo¿liwe jest przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji powi±zanej z pracami ziemnymi bez nadzoru archeologicznego. W przesz³o¶ci jednak bywa³o ró¿nie.

Historia badañ archeologicznych ¦wiebodzina rozpoczyna siê w 1925 roku wykopaliskami M. Reymanna, przeprowadzonymi na po³udniowych krañcach starego miasta (mapka I: 1 - bez lokalizacji). Badacz ten odkry³ nawarstwienia ¶redniowieczne ze spalonymi konstrukcjami drewnianymi, polep±, kamieniami i licznymi zabytkami. ¬ród³a nic wspominaj±, gdzie konkretnie badania mia³y miejsce, jednak wiemy, ¿e inne, przypadkowe znaleziska w postaci konstrukcji drewnianych i naczyñ &

M. Hilscher opisuje wykopaliska z 1933 r., przeprowadzone na kêpie zamkowej przy okazji rozbudowy szpitala ¶w. Józefa. Odkryto tam ¶lady osadnictwa ¶redniowiecznego: pozosta³o¶ci mostu zwodzonego, fosy oraz liczne zabytki ruchome (mapka I: 4). Kolejne badania wykopaliskowe przeprowadzono ju¿ po II wojnie ¶wiatowej. W 1966 roku A. Marcinkian przebada³ parcelê po rozebranej kamienicy, w rejonie apteki przy ul. 1 Maja, ods³aniaj±c warstwê ¶redniowieczn± z reliktami zabudowy drewnianej (mapka I: 5).

Nastêpny okres, a¿ do po³owy lat osiemdziesi±tych, nie by³ dla ¦wiebodzina z archeologicznego punktu widzenia szczê¶liwy. Przeprowadzono wówczas wiele du¿ych inwestycji budowlanych w punktach strategicznych dla historii miasta, bez interwencji archeologicznych. Wzniesiono m.in. bloki wokó³ rynku (przy Placu Obroñców Pokoju i ul. Ko¶cielnej) oraz Izbê Przyjêæ przy Lubuskim O¶rodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym (dalej LORO), usytuowan± na kêpie zamkowej. Brak uregulowañ prawnych powodowa³, ¿e inwestorzy, reprezentuj±cy zreszt± interesy instytucji pañstwowych, starali siê unikaæ dodatkowych utrudnieñ w postaci badañ archeologicznych i nie zg³aszali planowanych inwestycji s³u¿bom konserwatorskim.

W po³owie lat osiemdziesi±tych aktywn± obserwacjê archeologiczn± miasta rozpocz±³, od nadzoru wykopów budowlanych oraz badañ powierzchniowych, dyrektor Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie M. Nowacki. Jego badania wykopaliskowe na przypadkowo odkrytym grodzisku wczesno¶redniowiecznym, zlokalizowanym ok. 500 m na pó³nocny zachód od starego miasta, dowiod³y, ¿e osadnictwo w tym miejscu pojawi³o siê dwukrotnie. Najpierw, przed koñcem wieku X, by³a to osada otwarta, nastêpnie w pocz±tkach wieku XII powsta³ tu gród, który funkcjonowa³ do po³owy XIII wieku, kiedy sp³on±³ (mapka I: 6). Badania przeprowadzone na kêpie zamkowej w 1986 r. zweryfikowa³y teoriê, która umieszcza³a tu wczesne osadnictwo grodowe (mapka I: 7). Stwierdzono bowiem s³abe ¶lady u¿ytkowania wspomnianego terenu w wieku XIII, zwi±zane z osad± otwart±, pocz±tkowo rolnicz±, a pó¼niej prawdopodobnie o charakterze targowym. Bogate osadnictwo znane jest dopiero z wieku XIV, kiedy funkcjonowa³ ju¿ zamek.

Prze³omowym momentem w dziejach badañ archeologicznych ¦wiebodzina by³ rok 1996. 1 lipca tego¿ roku generalny konserwator zabytków opublikowa³ Pismo Okólne, z wytycznymi dla konserwatorów zabytków i archeologów prowadz±cych badania, które to urzêdowo usankcjonowa³o obowi±zek nadzorowania, a w razie potrzeby przeprowadzenia ratowniczych badañ wykopaliskowych przy wszelkich inwestycjach budowlanych, zwi±zanych z pracami ziemnymi na terenie miast. Od wydania wspomnianych zaleceñ, a¿ do roku 2001, przeprowadzono w mie¶cie 18 nadzorów archeologicznych, z których czê¶æ zakoñczy³a siê ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi. Bior±c pod uwagê ich wyniki, mo¿emy je podzieliæ na trzy kategorie. Pierwsza z nich przynios³a odkrycia reliktów warstw ¶redniowiecznych, druga zwi±zana by³a z nawarstwieniami nowo¿ytnymi, a trzecia dostarczy³a materia³u przemieszanego z zasypisk wykopów fundamentowych, poinstalacyjnych oraz zasypisk piwnic nowo¿ytnych. Wynik negatywny badañ zanotowano w kilku przypadkach i zwi±zany by³ on z charakterem prac, np. wymian± nawierzchni czy bardzo p³ytkimi wykopami. Do grupy pierwszej mo¿emy zaliczyæ nadzory przeprowadzone przy ul. G³ogowskiej (mapka I: 8; 9), ul. Kiliñskiego (mapka I: 10) oraz przy ko¶ciele p.w. Micha³a Archanio³a (mapka I: 11). Liczniej reprezentowane s± ¶lady osadnictwa nowo¿ytnego, g³ównie z XVII/XVIII w. oraz pó¼nonowo¿ytnego. Zarejestrowano je w okolicy ul. G³ogowskiej (mapka I: 12), w rejonie ko¶cio³a p.w. Micha³a Archanio³a (mapka I; 11), przy ul. Pi³sudskiego (mapka I: 13) oraz przy ul. Ko¶cielnej (mapka I: 14). Do kategorii trzeciej mo¿emy niew±tpliwie zaliczyæ nadzór przeprowadzony przy LORO od strony ul. Zamkowej. W g³êbokich wykopach natrafiono jedynie na ¶lady licznych przebudów, które mia³y miejsce w czasie ostatnich dwóch wieków, oraz przemieszany materia³ ¶redniowieczny i nowo¿ytny (mapka I: 15).

Mapka I

Nadzór przeprowadzony w terminie 13 VII - 12 XI 2001 r., a zwi±zany z instalacj± lokalnej sieci telekomunikacyjnej &

Mapka II

W kwerendzie niezwykle pomocne okaza³y siê: opracowanie historyczno-urbanistyczne S. Kowalskiego, plan miasta autorstwa G. Brauna i F. Hogenberga z lat 1586-1602, kroniki miasta oraz bogaty zbiór pocztówek przechowywany w Muzeum Regionalnym w ¦wiebodzinie.

W rezultacie przeprowadzonego nadzoru odkryto relikty starej zabudowy, warstwy osadnicze oraz wiele zabytków ruchomych. Znaleziska datowano na okres od ¶redniowiecza po wiek XX.

Najstarsze ¶lady osadnictwa odkryto w obrêbie podwórek, przy po³udniowej pierzei rynku oraz przy ul. ¯ymierskiego. W miejscu zwartej zabudowy, widocznej w po³udniowej czê¶ci rynku na planie G. Brauna (mapka II: 1), po wojnie wybudowano bloki (obecnie Pl. Obroñców Pokoju). By skróciæ przej¶cie z rynku na ul. G³ogowsk±, pozostawiono przej¶cie pomiêdzy zabudow±. W tym rejonie ods³oniêto trzy obiekty pó¼no¶redniowieczne oraz warstwê osadnicz±, datowane na drug± po³owê XIV i pocz±tek XV w, (mapka I: 16). Pierwszy z obiektów zaobserwowano w obrêbie studzienki na g³êboko¶ci ok. 0,55 m. W warstwie mierzwy, wymieszanej z próchnic± i spalenizn±, pojawi³y siê fragmenty konstrukcji drewnianych oraz materia³ ceramiczny i g³adzik rogowy. W sp±gu znajdowa³a siê warstwa izolacyjna, wykonana z po³amanych i pociêtych fragmentów drewna brzozowego, kory brzozowej i ga³±zek, spod której wydobywa³a siê woda. Nieco dalej, na po³udnie od studzienki, w rowie na g³êboko¶ci ok. 0,60 m, uchwycono dwa obiekty o mi±¿szo¶ci ok. 0,23 m i d³ugo¶ci 3 m. W profilu wype³niska mia³y kszta³t wanienkowaty, a ich sp±gi zabezpieczone zosta³y warstw± izolacji z kory, ga³±zek i fragmentów drewna brzozowego. Z obiektu drugiego pozyskano liczny materia³ ceramiczny, gwó¼d¼ ¿elazny, ko¶ciany grocik oraz ok. 70 fragmentów skóry, w tym czê¶ci obuwia, ¶cinki starej i nowej skóry oraz rzemienie. W obiekcie trzecim znaleziono 1 fragment ceramiki stalowo-szarej.

Przy ul. ¯ymierskiego ¶lady osadnictwa pó¼no¶redniowiecznego stwierdzono w postaci warstwy w obrêbie studzienek przy budynku nr 12 i na skwerku naprzeciwko budynku nr 17 (mapka I: 17; 18). W pierwszej z nich, w smolistoczarnej warstwie, odkryto liczny materia³ ceramiczny oraz fragmenty konstrukcji drewnianych, z drugiej, z szarobrunatnej mierzwy z du¿± ilo¶ci± drewna, wydobyto fragment kafla garnkowego. Oba punkty usytuowane s± po wschodniej stronie dawnego traktu miêdzyrzeckiego, a na planie Brauna/Hagenberga w miejscach tych widzimy szeregow± zabudowê (mapka II: 2; 3). Po przeciwnej stronie ulicy, przy budynku nr 13, w obrêbie studzienki pozyskano pó¼no¶redniowieczny materia³ ceramiczny z przemieszanej warstwy zasypiskowej, powsta³ej przy zak³adaniu wcze¶niejszych instalacji. Parcela ta s±siadowa³a w ¶redniowieczu ze szpitalem ¶w. Ducha (mapka II: 4).

Pozosta³e znaleziska pochodz± z okresu nowo¿ytnego. Warstwy wczesnonowo¿ytne ods³oniête na ul. Górnej, przy murze ko¶cio³a p.w. Micha³a Archanio³a (mapka I: 19) oraz u zbiegu ul. Okrê¿nej z Bramkow±, w miejscu przej¶cia dla pieszych (mapka I: 20). Rdzawobrunatna warstwa, z zawarto¶ci± wêgielków drzewnych, du¿ej ilo¶ci polepy i ceramiki, pojawi³a siê na g³êboko¶ci ok. 0,56 m, w rowie biegn±cym wzd³u¿ kamienno-ceglanego ogrodzenia ko¶cio³a. Zalega³a na warstwie bruku z polnych kamieni o barwie ró¿owawej. Jest to pozosta³o¶æ po zabudowie szachulcowej z XVII/XVIII wieku. Ju¿ w czasie powstawania sztychu Brauna/Hogenberga miejsce to jest zabudowane (mapka II: 5). Na ul. Okrê¿nej, w niewielkiej odleg³o¶ci od murów miejskich, na g³êboko¶ci ok. 1 m natrafiono na zawalisko budynku o konstrukcji szachulcowej. Le¿a³o ono na smolistoczarnej, zwartej warstwie ziemi, przemieszanej ze spalenizn±, oraz zawieraj±cej bogaty materia³ kulturowy. Jest to warstwa po¿arowa, prawdopodobnie z XVIII wieku. Na starszym od znaleziska sztychu Brauna, po stronie zachodniej, nie widaæ jeszcze zabudowy, co oznaczaæ mo¿e, ¿e pojawi³a siê pó¼niej lub ¿e zas³aniaj± j± czê¶ciowo zrujnowana wie¿a i baszta przy Bramie Krzy¿owej (mapka II: 6). Z przekazów pisanych wiemy, ¿e 25 sierpnia 1775 roku przy Bramie Krzy¿owej zapali³o siê 7 domów, i byæ mo¿e wspomniane znalezisko nale¿y wi±zaæ z tym wydarzeniem.

Kolejne odkrycia dotycz± pocz±tków i lat trzydziestych XX wieku. Przy zachodniej pierzei rynku, na styku z ul. 30 Stycznia, w obrêbie studzienki odkryto fragment fundamentu nie istniej±cego ju¿ budynku, który pojawia siê na pocztówkach z pocz±tku XX wieku (mapka I: 21). Przy pó³nocnej pierzei, kilka metrów od ul. Górnej, w obrêbie studzienki ods³oniêto, na g³êboko¶ci ok. 1,20 m, fragmenty konstrukcji drewnianych, pochodz±cych byæ mo¿e z domów podcieniowych, które w tej czê¶ci rynku funkcjonowa³y jeszcze w latach trzydziestych XX wieku (mapka I: 22). W obrêbie Parku £êgowskiego rowy instalacyjne naruszy³y dwa groby, ods³aniaj±c ko¶ci oraz dna trumien (mapka I: 27). Jest to pozosta³o¶æ po dawnym cmentarzu miejskim, u¿ytkowanym od XIX wieku a¿ po rok 1945. W latach osiemdziesi±tych przekszta³cono go na park, bez ekshumacji zw³ok.

W wyniku poszukiwañ pozyskano te¿ przedmioty - lu¼ne znaleziska pochodz±ce ze z³ó¿ wtórnych lub powierzchni. Na skwerze przy ul. Garbarskiej znaleziono na powierzchni 1/12 (?) talara saskiego Fryderyka Augusta z 1764 r. (mapka I: 23), z zasypiska piwnicy, zburzonego budynku przy ul. 30 Stycznia, wydobyto strzelbê tarczow± o o¶miobocznym przekroju lufy, datowan± na XIX w. (mapka I: 24), z warstwy humusu na skwerku przy Pl. Wolno¶ci pozyskano fragmenty fili¿anki porcelanowej firmy Rosenthal, z drugiej polowy XIX wieku (mapka I: 25).

Najbardziej zagadkowym znaleziskiem, odkrytym w trakcie nadzoru, jest konstrukcja drewniana zarejestrowana w obrêbie studzienki na styku ul. Zamkowej z ul. £±ki Zamkowe (mapka I: 26). Widoczny jej fragment sk³ada³ siê z trzech masywnych, ociosanych bali o wymiarach 0,25 x 0,25 m i uchwyconej d³ugo¶ci 1,20 m, u³o¿onych poziomo jeden na drugim. Znajdowa³y siê one w warstwie sinoszarego, mokrego piasku pozbawionego materia³u kulturowego. W warstwie zasypiskowej nad konstrukcj± znaleziono fragment wczesnonowo¿ytnej ceramiki polewanej. Otwarta pozostaje zatem, a¿ do nastêpnej interwencji w tym miejscu, sprawa chronologii i typu konstrukcji. Wed³ug przekazów, teren ten w okresie funkcjonowania zamku by³ silnie podmok³y i do pocz±tków XX wieku by³y tu ³±ki. Pó¼niej pojawi³a siê rzadka zabudowa pomiêdzy polami i ³±kami. Na swoim planie Braun/Hogenberg opisuj± to miejsce jako ³±ki zamkowe i nie umieszczaj± tam zabudowy czy innych konstrukcji, np. pomostów.

Wszystkie przeprowadzone nadzory, równie¿ ten ostatni, dostarczy³y nowych informacji odno¶nie zasiedlenia poszczególnych rejonów miasta i jego rozwoju w kolejnych okresach historycznych. Dziêki nim dysponujemy równie¿ niezwykle cenn± wiedz± na temat, gdzie i w jakim stopniu oraz na jakiej g³êboko¶ci zachowa³y siê nienaruszone warstwy osadnicze. Takie zestawienie danych jest niezbêdne do dalszych dzia³añ konserwatorskich, które umo¿liwi±, w wyznaczonych rejonach miasta, wydawanie decyzji nie tylko o nadzorach, ale od razu o ratowniczych badaniach wykopaliskowych, na skutek których, i tak ju¿ uszczuplona przez wieki, baza ¼róde³ archeologicznych nie zostanie zniszczona bez dokumentacji. Nie sposób nie doceniæ zdobywanych w ten sposób &

Ewa Przechrzta (¦widnica)


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.069 | powered by jPORTAL 2