[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > 100 lat temu ... > Sto lat temu w powiecie - rok 1900

Sto lat temu w powiecie - rok 1900
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 01-02 [97-98] styczeñ-luty 2000
Z archiwum "W"

1 stycznia
Obchody Nowego Roku przebiega³y hucznie i weso³o. O¶wietlono ulice, iluminowano ratusz, orkiestra na rynku.
Za najwiêksze osi±gniêcie XIX wieku mieszkañcy naszego grodu uznali: powstanie kolei, wybudowanie Kana³u Sueskiego i Kiloñskiego oraz bicykle i auta.
Wprowadzono do obiegu nowe znaczki pocztowe po 10 fenigów.

2 stycznia
Heinrich Engler ze Staropola otrzyma³ odznakê honorow±.

3 stycznia
Funkcjê ¿andarma w O³oboku powierzono sier¿antowi Flohrowi.

7 stycznia
Silne mrozy dochodz±ce do -22°C.

9 stycznia
Uroczyste otwarcie szko³y zawodowej dla szyprów w Cigacicach, kierownik szko³y zosta³ Pan profesor Henschke.
Ca³± Odrê sku³o lodem.

10 stycznia
Cena wêgla podskoczy³a o 50 fenigów na tonie.

11 stycznia
Te¶ciowa Jego Cesarskiej Mo¶ci, ksiê¿na von Schleswig-Holstein ciê¿ko zaniemog³a w Dre¼nie.

13 stycznia
Wielki zator lodowy pod Cigacicami, zagro¿ona przeprawa przez Odrê, ratunek drewnianego mostu.

15 stycznia
Zebranie wszystkich cz³onków cechu ³±cznego, kotlarzy, blacharzy, rurarzy i z³otników w lokalu Rendlera „Zuf Flora" w ¦wiebodzinie o godz. 17.00.

16 stycznia
Ruszy³a kra na Odrze, obrona mostu w Cigacicach.
Z powodu zarazy nie odby³y siê doroczny jarmark w Sulechowie.

17 stycznia
W³a¶ciciel Bucz Pan Kuhlwein von Rathenow, pose³ do Landtagu, przemawia³ jako zwolennik silnej floty wojennej Rzeszy.

18 stycznia
Niepokoj±ce wie¶ci z Po³udniowej Afryki o walkach z Burami gen. Wood'a i White'a.
Poziom wody w Odrze podniós³ siê o 2,86 cm, ratowanie mostu.

19 stycznia
Podczas posiedzenia Rady Miejskiej odby³a siê burzliwa dyskusja o wy¿szo¶ci o¶wietlenia elektrycznego nad gazowym.

20 stycznia
Z powodu epidemii w¶ród dzieci zamkniêto szko³ê w Wilkowie.

22 stycznia
Zawieszono uroczy¶cie 3 dzwony w nowo wybudowanym ko¶ciele w Cigacicach, odlane u gisera Collier'a z Zehlendorf, najmniejszy æwierætonowy ufundowa³ kupiec Waytschutzky.

25 stycznia
Opad³y wody i kolejne przymrozki.

27 stycznia
Rocznica urodzin Jego Cesarskiego Majestatu i Króla Prus Wilhelma II, ca³e miasto zosta³o oflagowane, odby³y siê uroczyste akademie i nabo¿eñstwa, gra³y orkiestry.
Burmistrz Stadthagen bra³ udzia³ w nabo¿eñstwach i wielkiej fecie w Hotelu Radunsky.

29 stycznia
Na posiedzeniu Rady Miejskiej omawiano projekt toru kolejowego do Trzciela.

30 stycznia
Ogrodnik August Kramm z Pod³ej Góry zosta³ wybrany wójtem gminy Rudgierzowice.
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 06 [102] czerwiec 2000
Z archiwum "W"

1-5 kwiecieñ
Opady ¶niegu i zimne wiatry z zachodu.

2 kwiecieñ
Robotnik dniówkowy Gottlieb Diehr z Kêpska zatwierdzony zosta³ przez starostê na stró¿a nocnego swojej wsi.
W poniedzia³ek w sali „Markischen Hofes" obradowa³ Zwi±zek Mieszczañski na temat poprawienia nawierzchni ulicy dojazdowej do dworca.

3 kwiecieñ
Wystawa i konkurs prac uczniów ze Szko³y Uzupe³niaj±cej w obecno¶ci Pana Burmistrza Stadthagena w budynku Szko³y dla Ch³opców przy ul. Sikorskiego; wystawê zorganizowa³ nauczyciel Tauchert i starszy cechu malarzy mistrz Yierling.

4 kwiecieñ
Zatwierdzenie statutu cechu ³±cznego blacharzy, rurarzy, mosiê¿ników i z³otników uchwalonego na wspólnym posiedzeniu 25 stycznia.

5 kwiecieñ
Prezydent naszej rejencji Pan hrabia Puttkammer otrzyma³ 4 tygodnie urlopu i uda³ siê do Pary¿a na Wielk± Wystawê ¦wiatow± i Rievierê.

6 kwiecieñ
Konfirmacje m³odzie¿y.
Zbiórka na budowê szko³y w Rusinowie.
Do szkó³ podstawowych zapisano w ¦wiebodzinie 147 pierwszaków.
Wyk³ad o tyranie Janie z Przewozu, ksiêciu ¿agañskim i ¶wiebodziñskim.

7-10 kwiecieñ
Silne ulewy przez 3 dni i 3 noce.

9 kwiecieñ.
Niedziela Palmowa oraz Wielki Doroczny Jarmark w Brójcach, pierwszy w powiecie od ustania zarazy.

11 kwiecieñ
Mistrz murarski Pan Fechner zawiesi³ wiechê nad nowo wybudowan± za 45 000 marek will± i parkiem dla wdowy Sckerl.

12 kwiecieñ
Zebra³ siê cech szewców w sprawie cen minimalnych i nowego cennika.

14 kwiecieñ
Wielki Pi±tek.

16 kwiecieñ
W poniedzia³ek deszcze i powodzie, Odra osi±gnê³a 4,33 m.

17 kwiecieñ
Nauczyciel Luksch z Parady¿a zosta³ mianowany Dyrektorem Preparandy w Trzciance.
Wiadomo¶æ o nowych pok³adach z³ota na Alasce i kopalni „Claims".

18 kwiecieñ
Do cegielni przedsiêbiorcy budowlanego Kramma w Rusinowie doprowadzono telefon.

20 kwietnia
Ko³o ³owieckie z ¯elechowa obchodzi³o 6 rocznicê za³o¿enia.

21 kwietnia
Doprowadzono liniê telefoniczn± do D±brówki Ma³ej, Opalewa i Smardzewa.

25 kwiecieñ
Obliczono straty w powiecie z powodu wiosennych powodzi na 109 480 marek.

28 kwiecieñ
Sekretarz Neumann z Nied¼wiedzia zosta³ zawieszony w czynno¶ciach urzêdnika samorz±dowego.

1 maj
Wielka tragedia i ¿a³oba w Pary¿u gdzie na Wystawie ¦wiatowej zawali³ siê most do pawilonu maszyn.
Stolarz z Witynia Pan Kninden zmar³ z powodu ud³awienia siê o¶ci±.

2 maj
Wójt gminy Smardzewo Pan Fuss wzi±³ urlop z powodu wyjazdu na Wystawê ¦wiatow± do Pary¿a.

3 maj
Wiadomo¶ci o krwawym t³umieniu powstania bokserów w Chinach oraz walkach Anglików z Burami.
Wydrukowano roczny bilans Powiatowej Kasy Komunalnej (przychód: 302 038,20; rozchód: 289 243,23; stan: 12 794,97 marek w z³ocie).

4 maj
Na ³awników S±du Krajowego w Gubinie wybrano Ferdynanda Gerlicha z Opalewa i Ernesta Henschke ze Szczañca.

5 maj
Pañstwowe uroczysto¶ci z okazji wizyty w Berlinie znamienitego go¶cia Jego Cesarskiej Mo¶ci i Króla Franciszka Józefa.
Z okazji 18 urodzin Kronprinz otrzyma³ kilka milionów powinszowañ.

11 maj
Spedytor i przedsiêbiorca Pan H. Woyschatzky z Cigacic otrzyma³ zezwolenie na sp³aw drewna i desek Obrzyc± od Kargowej oraz prace wodne przy pog³êbianiu i umacnianiu brzegów.

21 maj
W czwartek po po³udniu obradowa³a Rada Miejska nad rozbudow± gazowni, odkupieniem £±k Zamkowych od Ackermmanna z Chociul oraz Statutu dla Szko³y Dokszta³caj±cej.

24 maj
Wniebowst±pienie, piêkna pogoda.
W siedzibie starostwa odby³a siê konferencja po¶wiêcona powiatowej linii kolejowej ze ¦wiebodzina przez Sulechów do S³awy i Wschowy.
W³a¶ciciel Borowa dokupi³ do swego maj±tku folwark Lubogórê.

25 maj
Zorganizowano piesz± wêdrówkê do miejskiego lasu nad Nies³yszem, gdzie w s³oñcu wypoczywano i bawiono siê ko³o le¶niczówki Krzeczkowo.

26 maj
Administratora maj±tku Lubinicko wybrano przedstawicielem ca³ej wioski.

27 maj
Spali³o siê kilka zabudowañ w Kêb³owie.

28 maj
Wielki po¿ar w Kolsku.
Ma³¿eñstwo Heinrichów z Kij obchodzi³o Z³ote Gody z udzia³em w³adz.

1 czerwiec
Pensjonat wdowy Schindler w £agowie sprzedano za 40 000 marek.

2 czerwiec
Gospodarza Augusta Schuetza z Niekarzyna wybrano ³awnikiem s±dowym.
Dwaj czeladnicy kowalscy, Fischer ze ¦wiebodzina i Linkê z Kupienina utopili siê na tamie ko³o Uradu.

6 czerwiec
W lokalu Rendlera o 8.00 zaczê³a pracê Wojskowa Komisja Uzune³nieñ.

7 czerwiec
Rozpoczêto remont drogi z Darnawy do Radoszyna.
W jeziorze Nied¼wiedno utopi³ siê 13-latek z Chociul.

10 czerwiec
Od pioruna sp³onê³a nowo wybudowana stodo³a, szopa i obora Franza Klemta.

11 czerwiec
Po¿ar w Bukowie.

13 czerwiec
Obradowa³a Rada Miejska nad wystrojem nowo zbudowanego ko¶cio³a, witra¿y wg projektu Drittena i Puscha, wykonywanych przez mistrza szklarskiego Scholza, fresków Roberta Balckego i o¶wietlenia gazowego kandelabrów.

15 czerwiec
Og³oszenie zaci±gu ochotniczego do 3-letniej s³u¿by w marynarce w Chinach roczników przed 1882 z wyuczonym zawodem.

16 czerwiec
Utopi³ siê syn Pana Klimta, w³a¶ciciela maj±tku w Wysokiej.

18 czerwiec
Niemiecki pose³ pe³nomocny baron von Ketteler zamordowany w Pekinie.

20 czerwiec
Inspektor rze¼ny Carl Jackel z Mostek ponownie wybrany do Rady Gminy.

22 czerwiec
Sensacyjna wiadomo¶æ o zamordowaniu hrabiny Zofii Wo³odkowicz jad±cej poci±giem z Krakowa do Odessy i rabunku 18 000 guldenów, by³a to siostra ksiê¿nej Strogonow i te¶ciowa znanego pisarza Henryka Sienkiewicza.

23 czerwiec
Zjazd bractw strzeleckich w Zb±szyniu z udzia³em 36 ochotniczek p³ci piêknej.

25 czerwiec
Sekretarz Neumann z Nied¼wiedzia powróci³ do swych obowi±zków.

26 czerwiec
Przetarg w browarze Peschela na dzier¿awê przydro¿nych wi¶ni przy szosie na O³obok i £ugów.
W sali Markische Hof Zwi±zek Mieszczañski omawia³ budowê szpitala miejskiego, rze¼ni miejskiej i Szko³y Dokszta³caj±cej.

30 czerwiec
Pan Richard Gabriel z Berlina zosta³ zatrudniony jako nauczyciel i kantor w ¦redniej Szkole ¯eñskiej w ¦wiebodzinie.

Mieczys³aw Szylko


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.021 | powered by jPORTAL 2