[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > ¦wiebodziñskie Kroniki Filmowe > Starych kronik czar
Okolice Najbli¿sze

Starych kronik czar

Nieczêsto nadarza siê okazja, aby zobaczyæ ¦wiebodzin sprzed kilkudziesiêciu lat, aby ogl±dn±æ stare, czarno-bia³e materia³y filmowe dotycz±ce wydarzeñ minionych. Dlatego bardzo dobrze, ¿e od czasu do czasu pojawia siê taka mo¿liwo¶æ. Ostatnia mia³a miejsce w pi±tek 4 lutego, kiedy to w Galerii Inspiracje przy ¦wiebodziñskim Domu Kultury odby³o siê spotkanie, podczas którego ogl±dano stare kroniki miejskie, które powsta³y dziêki zapa³owi ludzi, skupionych wokó³ nie¿yj±cego ju¿ Zenona Piszczyñskiego. Przed rokiem mia³ miejsce podobny pokaz. Wtedy ogl±dali¶my kroniki z lat 60-tych. Tym razem przenie¶li¶my siê w rok 1970.

Kilka s³ów wstêpu od organizatorów spotkania
Kilka s³ów wstêpu od organizatorów spotkania

Jednak zanim to nast±pi³o, s³owem wstêpu uraczyli zebranych organizatorzy spotkania - Radny Miros³aw Algierski oraz dyrektor SDK Zbigniew Szumski. Chwilê pó¼niej ze swoj± prelekcj± wyst±pi³ Waldemar Wachowski - nauczyciel historii z Zespo³u Szkól Zawodowych w ¦wiebodzinie. Jego wyk³ad dotyczy³, a jak¿e, wydarzeñ sprzed 60 lat, kiedy to miasto w wyniku dzia³añ wojennych przesz³o w rêce Armii Czerwonej, a w kilka miesiêcy pó¼niej w polskie. Temat by³ jak najbardziej uzasadniony, bowiem spotkanie zosta³o zorganizowane w³a¶nie z tej okazji. Z tego powodu na spotkanie zaproszono ludzi, którzy swoje powojenne losy zwi±zali z naszym miastem i do³o¿yli swoj± cegie³kê w rozwój ¦wiebodzina, jego historiê. Byli to: Anna Tawrogiñska, która przyjecha³a do ¦wiebodzina w maju 1945 roku, Jan Wujczak, który jako jeden z pierwszych uruchamia³ przesy³ pr±du do miasta oraz zegarmistrz Henryk Filipczak mieszkaj±cy w ¦wiebodzinie od maja 1945. Wszyscy oni otrzymali okazyjne medale wybite przez miasto w rocznicê obchodów 700 - lecia ¦wiebodzina oraz pami±tkowe dyplomy z takim oto mottem: Ziemio ojczysta, Ziemio jasna,/ Nie bêdê powalonym drzewem,/ Codziennie mocniej w ciebie wrastam,/ M±dro¶ci±, szacunkiem, dum±, gniewem,/ Nie bêdê jak zerwana niæ/  Odrzucam prosto brzmi±ce s³owa,/ Mo¿na nie kochaæ ciê i ¿yæ,/ Ale nie mo¿na owocowaæ. Bez dwóch zdañ wznios³e, ale jak¿e na miejscu.

Henryk Filipczak otrzymuje od wiceburmistrza Krzysztofa Tomalaka pami±tkowy medal
Henryk Filipczak otrzymuje od wiceburmistrza Krzysztofa Tomalaka pami±tkowy medal

Po tych naprawdê wzruszaj±cych chwilach, przyszed³ czas na kroniki. Na ok. pó³ godziny przenie¶li¶my siê w rok 1970. Widzieli¶my m.in. huczne otwarcie przychodni na ul. Matejki, przeje¿d¿aj±cy przez ¦wiebodzin Wy¶cig Pokoju. Zobaczyli¶my tak¿e uroczysto¶æ oddania do u¿ytku sali gimnastycznej w szkole nr 2. Elterma ¶wiêtowa³a 20-lecie swojej dzia³alno¶ci. Co chwilê na sali s³ychaæ by³o g³osy typu - „Ooo Zbyszek" itp., ¶wiadcz±ce o tym, ¿e zebrani rozpoznaj± na archiwalnych ta¶mach swoich znajomych, przyjació³, a nawet cz³onków rodzin.. Potem przenie¶li¶my siê o siedemna¶cie lat w przód, do roku 1987, a konkretnie do Festynu Jesiennego, który mia³ mieszkañcom ¦wiebodzina zrekompensowaæ odwo³any turniej miast, w którym mieli¶my siê zmierzyæ z W³odaw±. Tutaj mogli¶my cieszyæ siê kolorowym obrazem.

Do wy¶wietlenia starych filmów, nie by³ potrzebny stary projektor
Do wy¶wietlenia starych filmów, nie by³ potrzebny stary projektor
Zast±pi³ go komputer

Tym razem, nie tak jak podczas poprzedniego pokazu, krótkie awarie starego, wys³u¿onego sprzêtu nie przerywa³y projekcji, a to dlatego, ¿e projektor zosta³ zast±piony komputerem i rzutnikiem multimedialnym, za pomoc± którego wy¶wietlane by³y stare obrazu. Stanis³aw Mosiejko, który przygotowa³ pokaz od strony technicznej, przeniós³ wcze¶niej filmy z ta¶my VHS na twardy dysk komputera. Jednak ca³y proces przenoszenia ¶wiebodziñskich kronik, na nowe no¶niki zacz±³ siê ju¿ kilka lat temu, kiedy to zwyk³± kamer± wideo nagrywa³ filmy wy¶wietlane na ekranie przez zwyk³y projektor. Trochê to skomplikowane, ale grunt, ¿e wszystko wygl±da tak, jak powinno.

Anna Tawrogiñska opowiada o swoich losach
Przy okazji powstaje kolejna kronika
Anna Tawrogiñska opowiada o swoich losach

Po projekcji go¶cie przenie¶li siê do czê¶ci kawiarnianej galerii. Tam przy kieliszku wina nadszed³ czas na wspomnienia.

Jak zapowiadaj± organizatorzy, w kwietniu planowany jest kolejny pokaz kronik (do prezentacji pozosta³o jeszcze ponad 10 czê¶ci), podczas którego w³adze miasta chc± uhonorowaæ innych, równie zas³u¿onych mieszkañców naszego miasta.

AL


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.012 | powered by jPORTAL 2