[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Z ziemi polskiej ... > .VIII. Obietnice

Z ziemi polskiej do ... polskiej.

VIII. Obietnice.

Jak to by³o z moj± nauk± w czasie wojny? Otó¿ do szko³y poszed³em w 1938 roku, w wieku 6 lat. Przed wojn± ukoñczy³em pierwsz± klasê. Po zajêciu Równego przez Sowietów zosta³em cofniêty do klasy pierwszej, a po jej ukoñczeniu uczêszcza³em do drugiej.

Niemcy zajêli Równe w czerwcu 1941 roku. Mia³em chodziæ do klasy trzeciej, ale nie chcia³em uczyæ siê i modliæ po ukraiñsku, bo Niemcy tylko na ukraiñskie szko³y wyrazili zgodê. Ucieka³em, wagarowa³em... Ojciec wzywany stale do szko³y i straszony konsekwencjami z powodu mojego uporu pocz±tkowo parê razy przy³o¿y³ mi pasem, lecz pó¼niej zrezygnowa³ i da³ mi spokój. Obieca³em uczyæ siê dobrze, gdy bêdzie ju¿ polska szko³a. Rodzice zapisali mnie na tajne komplety. Niestety, nauczyciel zosta³ aresztowany i po kilku miesi±cach znów pozostawa³em poza szko³±. Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej do Równego w lutym 1944 uczy³em siê w klasie czwartej. Od wrze¶nia uczêszcza³em do klasy pi±tej. Nie ukoñczy³em jej, bo w styczniu 1945 roku wyjechali¶my do Polski. W czasie krótkiego pobytu w Zamo¶ciu kontynuowa³em naukê w klasie pi±tej, a w maju zacz±³em chodziæ ju¿ do klasy szóstej. By³a to szko³a w ¦wiebodzinie przy ul. gen. Sikorskiego. Przyjêto mnie do klasy szóstej, chocia¿ praktycznie nie mia³em ¿adnego dokumentu. Tak by³o po wojnie: bardziej liczy³ siê wiek ucznia i dobre chêci, ni¿ posiadane przez niego ¶wiadectwa.. Po miesi±cu ukoñczy³em klasê szóst±, co dawa³o mi prawo nauki w czteroletnim wówczas gimnazjum.

 

Koniec roku szkolengo 1945
Koniec roku szkolengo 1945

Od wrze¶nia rozpocz±³em w nim naukê w klasie pierwszej. Szko³a mie¶ci³a siê w Parku Miejskim. I tu zaczê³y siê schody. Pierwszy okres zakoñczy³em niechlubnie: z dwoma dwójami z geografii i historii. By³ to efekt okresu wojennego: moja nauka by³a rwana, niesystematyczna, niedok³adna, byle jaka. Tata przypomnia³ mi wówczas moj± obietnicê z okresu okupacji. Obieca³em uczyæ siê dobrze w polskiej szkole, a tu ...takie niepowodzenie. By³o mi wstyd. Nie by³o w tym wiele mojej winy, ale z pewno¶ci± mog³o byæ lepiej. I w nastêpnych okresach by³o ju¿ dobrze.

27 czerwca 1946 roku ukoñczy³em pierwsz± klasê miejscowego gimnazjum. Na zdjêciu widaæ, jak wielkie szkody poczyni³a wojna. Prawie 6 lat nie by³o mowy o solidnej systematycznej nauce. Ma³o komu udawa³o siê zdobywaæ wiedzê potajemnie, na kompletach lub indywidualnie. W klasie pierwszej gimnazjalnej znale¼li siê uczniowie w ró¿nym wieku, przewa¿nie opó¼nieni w nauce. Ka¿dy z nas odczuwa³ g³ód wiedzy, obiecywa³ sobie, ¿e nadrobi stracone lata. Wielu z nas to siê uda³o.

 

I klasa gimnazjum - koniec roku szkolnego 1946
I klasa gimnazjum - koniec roku szkolnego 1946

Pamiêtam, ¿e przed wojn± mój brat, Józek, nale¿a³ do harcerstwa. By³ nawet przybocznym w jednej z dru¿yn. Bardzo mi siê to podoba³o i prosi³em, aby zapisa³ mnie do zuchów. By³em wprawdzie za ma³y, ale po znajomo¶ci wtedy te¿ mo¿na by³o co¶ za³atwiæ. Tak wiêc od najwcze¶niejszych lat by³em zwi±zany z ruchem skautowskim. Wst±pi³em do organizuj±cej siê w ¦wiebodzinie dru¿yny harcerskiej. Nie by³o wtedy jeszcze mundurków organizacyjnych, a mo¿e nie by³o rodziców na nie staæ, bo mama z jakiego¶ starego wojskowego p³aszcza uszy³a mi mundur harcerski i by³em bardzo dumny, ¿e go nosi³em. Na zbiórkach czêsto wykorzystywa³em umiejêtno¶æ grania /trochê ju¿ umia³em/ kilku piosenek harcerskich, a mój repertuar stale siê powiêksza³. Pomaga³a mi w tym moja siostra, równie¿ przedwojenna harcerka.

Przed ukoñczeniem pierwszej klasy gimnazjum mama przypomnia³a mi o danej przez ni± Bogu obietnicy, ¿e odda mnie na naukê na ksiêdza. Nie czu³em specjalnego powo³ania do stanu kap³añskiego, lecz nie protestowa³em przeciwko jej decyzji. Tym bardziej, ¿e nawet cieszy³em siê, i¿ wiêcej nie bêdê musia³ pa¶æ naszych domowych kóz. „Przecie¿ to nie wypada, aby przysz³y ksi±dz pas³ kozy” – my¶la³em sobie.

Na pocz±tek mama zachêci³a mnie do przyst±pienia do ko³a ministrantów przy ko¶ciele parafialnym p.w. ¶w. Micha³a Archanio³a. ¯ycie religijne organizowa³ wówczas pierwszy polski proboszcz ¦wiebodzina, ks. kanonik Piotr Janik. „Szefem” naszym by³ siedz±cy po prawej stronie ks. Janika mój s±siad z ulicy Poprzecznej, doros³y ju¿ wtedy Józef Zwierko. Ksiêdzu podoba³ siê plan wys³ania z parafii przynajmniej jednego kandydata do stanu duchownego. Gor±co popiera³ plany mojej mamy i stara³ siê przekonaæ mnie do wyboru tej w³a¶nie drogi ¿yciowej. Da³em siê przekonaæ.

 

Ko³o ministrantów - 1946
Ko³o ministrantów - 1946

Do powstaj±cego w³a¶nie w Gorzowie ni¿szego seminarium duchownego ze ¦wiebodzina posz³o nas wówczas trzech. Wszyscy byli¶my ministrantami. Ks. Janik pomóg³ nam poza³atwiaæ wszystkie formalno¶ci. Pod koniec sierpnia 1946 roku udali¶my siê do Gorzowa, gdzie przy ulicy W³adys³awa £okietka na prawym brzegu Warty mie¶ci³o siê Ni¿sze Seminarium Duchowne.

 

Stanis³aw Wyremba
Warszawa, 15 czerwca 2005 r.


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.027 | powered by jPORTAL 2