[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Z ziemi polskiej ... > Symbol dla potomnych

Symbol dla potomnych


Symbol dla potomnych


Dzieñ za Dniem
WYDANIE NR 42 [155] z dnia 27 pa¼dziernika 2004
¦wiebodzin. Powróci³y dawno zapomniane s³owa "ja to wykonam honorowo"
Pomnik nekropolii

W poniedzia³ek 1 listopada na prowizorycznym jeszcze o³tarzu Pomnika Nekropolii Kresowych odprawiona zostanie tradycyjna msza ¶w. za zmar³ych i wmurowany bêdzie akt erekcyjny. Po trudnym, a czêsto burzliwym okresie projektowania, pomiarów i negocjacji, zaczyna wyrastaæ konstrukcja pomnika.

- Zamiary zamieniaj± siê w czyny, obelisk staje siê faktem - mówi prezes ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Kresowian - Ludwik Zalewski. Powstaje pomnik symbolizuj±cy ponadczasowy znak trwania i szacunku dzisiejszych pokoleñ dla tych, którzy chronili wiarê, polsk± mowê, kulturê i warto¶ci obywatelskie. Pomnik bêdzie miejscem wspólnej pamiêci o zmar³ych, poleg³ych i zamordowanych. Tutaj ich potomkowie bêd± mogli pochyliæ siê w zadumie, zapaliæ znicz i z³o¿yæ do urn ziemiê. - Dziêki pamiêci poszczególnych ludzi powstaje szczególna mapa historyczna miejsc mocno zakorzenionych w naszej pamiêci, ¶wiadomo¶ci i sercach - stwierdza L. Zalewski.

Sprawny przebieg formalnych prac zwi±zanych z budow± zawdziêczaæ nale¿y burmistrzowi Dariuszowi Bekiszowi, Romanowi Pacukowi i staro¶cie Ryszardowi Szafiñskiemu. Wiele osób wspieraj±cych inicjatywê potraktowa³o pomoc honorowo. - Nie w czynie spo³ecznym, bezp³atnie, lecz honorowo, s³owa te przynosz± zaszczyt wypowiadaj±cym je osobom - podkre¶la prezes. Pe³na lista sponsorów zostanie podana do publicznej wiadomo¶ci po zakoñczeniu budowy. Otwieraj± j±: autor projektu architektonicznego Robert Jurga, autorzy projektu budowlanego prof. Andrzej Chrzanowski i dr Gerard Bry¶, wykonawca kosztorysu Marian Wybraniec oraz geodeci Edward Kyæ i Piotr Lipiak.

- Udzielana pomoc mia³a ró¿ne formy, lecz zawsze pojawia³a siê w trudnych momentach - przyznaje prezes. - Do¶wiadczyli¶my jej ze strony prezesa firmy "Seco/Warwick" Andrzeja Zawistowskiego, prezesa "Eltermy" Janusza Gudaczewskiego, wykonawcy krzy¿y Zbigniewa £oziñskiego z Miêdzyrzecza oraz firmy "Armil" kierowanej przez Danutê Janowicz i Augustyna Filipczaka.

Zagl±daj±ce na teren budowy osoby przesta³y w±tpiæ w realno¶æ tego ¶mia³ego przedsiêwziêcia. Niedowierzanie zast±pi³o zdumienie. W obszernym wykopie pojawi³a siê p³yta fundamentowa, potem zbrojenie stalowe konstrukcji, szalunki i bry³a betonowa. Ziemia wybrana spod pomnika wywieziona zosta³a na drogê, przed³u¿enie ulicy Strzeleckiej. Po utwardzeniu zmotoryzowani odwiedzaj±cy cmentarz zyskaj± nowe miejsca do parkowania.

Brakuje tylko krzy¿y. - S± ju¿ gotowe, czekaj± jedynie na utwardzenie siê fundamentów - zapewnia L. Zalewski. - Ob³o¿enie betonowej rotundy pomnika granitowymi p³ytami z inskrypcj± i nazwami cmentarzy, wykonanie o³tarza i podestu wokó³ pomnika, nisz na urny z ziemi± z kresowych cmentarzy, przewidujemy na przysz³y rok.

Przebieg dalszych prac zale¿eæ bêdzie od hojno¶ci twórców pomnika, a wiêc osób zg³aszaj±cych nazwy miejsc pochówku bliskich poza granicami Polski. - Wiedzieæ nale¿y, ¿e wykucie w p³ycie granitowej jednej nazwy, a zg³oszono ju¿ ponad 200, bêdzie kosztowa³o ¶rednio ponad 100 z³ - wyja¶nia prezes Kresowiaków.

Przypomnijmy, ¿e ubieg³oroczna kwesta na cmentarzu w ¦wiêto Zmar³ych i Zaduszki przebieg³a nader pomy¶lnie, daj±c budowniczym pomnika kwotê 6.500 z³. - Komitet budowy pomnika liczy, ¿e dotychczasowe zaawansowanie prac przekona w±tpi±cych i zachêci do wiêkszej hojno¶ci - mówi Ludwik Zalewski.

 

wruz

 
Dzieñ za Dniem
WYDANIE NR 43 [156] z dnia 3 listopada 2004
¦wiebodzin. Gdyby¶my zapomnieæ mieli o Nich, Ty Bo¿e zapomnij o nas
Symbol dla potomnych

Z inicjatywy ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Kresowian, na wieczn± rzeczy pami±tkê postanowiono wspólnym wysi³kiem wznie¶æ ten pomnik jako symbol pozostawionych na Kresach Wschodnich - dawnych historycznych Ziemiach II Rzeczpospolitej Polskiej - Wileñszczy¼nie, Podolu, Wo³yniu, obecnej Ukrainie, Bia³orusi i Litwie - wszystkich cmentarzy, pobojowisk, jawnych i ukrytych miejsc straceñ oraz bezimiennych grobów znajduj±cych siê poza obecnymi granicami Polski. Jest on równie¿ symbolem wszystkich rozsianych na stepach Kazachstanu, Syberii oraz innych krajów ca³ego ¶wiata bezimiennych lub niedostêpnych dla nas cmentarzy i grobów kryj±cych prochy za³o¿ycieli naszych rodów, przyjació³ i ¿o³nierzy, którzy pracowali, walczyli i oddali swoje ¿ycie za to, ¿eby nasze dzieci mówi³y po polsku, ¿y³y w wolnym kraju i mia³y miejsce do okazywania czci swoim przodkom.

Pamiêæ o nich niech bêdzie dla potomnych wieczystym wskazaniem, ¿e nigdy Polacy, chocia¿ roz³±czeni, nie zapomnieli o swojej Ojcowi¼nie. Historia by³a dla wielu z nich okrutna, ich ko¶ci rozrzucono, groby podeptano - ale gdyby¶my o Nich zapomnieæ mieli, Ty Bo¿e zapomnij o nas.

W poniedzia³ek 1 listopada, w Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych, o godz. 14.00 na miejscowym cmentarzu ks. kanonik Benedykt Pacyga rozpocz±³ mszê ¶w. od przypomnienia kresowych korzeni wiêkszo¶ci ¶wiebodzinian. Nabo¿eñstwo odprawiono po raz pierwszy na o³tarzu nowo wzniesionego Pomnika Nekropolii Kresowych. Wmurowania aktu erekcyjnego, którego fragment tre¶ci przytaczamy powy¿ej, dokonali: ks. B. Pacyga, prezes ¦ZK Ludwik Zalewski, burmistrz Dariusz Bekisz i starosta Ryszard Szafiñski.

 

wruz

 

Gazeta Lubuska
8 Listopada 2004
Pamiêæ w kamieniu

Pomnik Nekropolii Kresowych ju¿ stoi. Trwa zbiórka na granit, na którym bêd± wyryte nazwy miejsc pochówków i ka¼ni.

Jad±c obwodnic± miasta na cmentarz przy ul. £êgowskiej zobaczymy trzy bia³e krzy¿e. Góruj± nad okolic±, s± bardzo dobrze widoczne z trasy. Zosta³y ustawione 1 listopada z inicjatywy ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Kresowian.

Czeka na granit

Wokó³ pomnika na razie jest piach, obelisk jest jeszcze go³y, betonowe ¶ciany czekaj± na granit, którym zostan± wy³o¿one. – Na granitowych p³ytach bêd± miejsca na nazwy zagranicznych cmentarzy oraz miejsc ka¼ni na kresach – t³umaczy prezes ¦wiebodziñskiego Zwi±zku Kresowian Ludwik Zalewski. Na granicie znajdzie siê miejsce nie tylko dla nazw mogi³ ze wschodu, pojawi± siê tam równie¿ miejsca pochówków z innych stron ¶wiata. Dooko³a pomnika bêd± przygotowane miejsca na urny z ziemi± z wypisanych na kamieniu cmentarzy. ¦wiebodziñski Zwi±zek Kresowian istnieje od trzech lat. W jego szeregach jest dzi¶ niemal 200 osób. – Od pocz±tku staramy siê o budowê obelisku – t³umaczy prezes Zalewski. Aby marzenia sta³y siê rzeczywisto¶ci±, przed rokiem cz³onkowie zwi±zku oraz osoby z nim zaprzyja¼nione kwestowa³y na cmentarzu. Za uzbierane w kwe¶cie pieni±dze i dziêki pomocy sponsorów ustawili widoczn± dzi¶ czê¶æ pomnika.

Morze potrzeb

W tym roku we Wszystkich ¦wiêtych wmurowano na cmentarzu akt erekcyjny pod budowê obelisku. Na betonowym cokole stanê³y trzy bia³e krzy¿e. Teraz zwi±zek zbiera pieni±dze na wykoñczenie pomnika. – Ostatnia kwesta przynios³a nam 3.069 z³ – informuje prezes Zalewski. Na wykoñczenie pomnika potrzeba jeszcze ok. 150 tys. z³. Pomóc zwi±zkowi obiecuje burmistrz Dariusz Bekisz. – Zwrócê siê do radnych z propozycj± wsparcia budowy pomnika i my¶lê, ¿e problemów z przekazaniem jakiej¶ sumy nie bêdzie – zapowiada. Burmistrz chwali sam pomys³ budowy obelisku i formê rozpoczêcia starañ o pieni±dze na dokoñczenie budowy. – Zwi±zek postawi³ krzy¿e, pokaza³ wszystkim, co zrobi³ i teraz prosi o wsparcie na wykoñczenie pomnika, to bardzo dobre rozwi±zanie – ocenia D. Bekisz.

Piotr Jêdzurakomentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2