[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > 100 lat temu ... > Sto lat temu w powiecie - rok 1905

Sto lat temu w powiecie

1905 to wed³ug zapisów w „Kalendarium dziejów ¦wiebodzina i okolic ...” Wies³awa Zdanowicza rok, w którym [...] Polacy stanowili wci±¿ 50 procent ogó³u absolwentów seminarium nauczycielskiego w Parady¿u. Jest to okres powstania ¶redniej szko³y dla dziewcz±t w ¦wiebodzinie, tj. obecnego liceum. £±cznie w tym czasie istnieje w mie¶cie 5 szkó³: trzy powszechne, szko³a ¶rednia dla dziewcz±t oraz gimnazjum realne. Ponadto miasto posiada 7 dróg wyjazdowych, 711 budynków, 9321 mieszkañców, w tym 250 posiadaczy telefonów. W pobli¿u obecnego liceum i urzêdu pracy znajdowa³a siê równie¿ bo¿nica ¿ydowska. Ponoæ spali³ j± w okresie powojennym stra¿ak – piroman. [...]
Natomiast Mieczys³aw Szylko, pracownik Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze oddzia³u w Wilkowie daje nam bli¿szy obraz tego co dzia³o siê dok³adnie sto lat temu w naszym mie¶cie. W cyklu „Z archiwum W” prezentowanym na ³amach ¦wiebodziñskiej Gazety Powiatowej – (nr 3[159] marzec 2005) w pierwszej czê¶ci swojego kalendarium przedstawia nam wydarzenia dzieñ po dniu pierwszego kwarta³u roku pañskiego 1905. Niesamowita opowie¶æ wyszperana z przepastnych zasobów archiwum. Osobi¶cie bardzo proszê o ci±g dalszy.
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 3 [159] marzec 2005
Sto lat temu w powiecie

1 stycznia
Niespodziewane ¶nie¿yce i zamiecie powoduj± zak³ócenia kolejowe i drogowe (zapowiada siê trudny rok).

2 stycznia
Wiadomo¶æ o klêsce Rosjan pod Port Arthur i dostanie siê 32 tysiêcy ¿o³nierzy do niewoli japoñskiej.

5 stycznia
Og³oszenie przetargowe w³adz powiatowych na brukowanie 1120 m drogi z Kupienina do Ojerzyc, 426 m drogi do Wilkowa, 471 m drogi z O³oboku do £±kiego i 1050 m ze Sk±pego do £±kiego.

7 stycznia
Wprowadzenie 1 podatku od tworz±cych siê nowych parafii katolickich na mocy ustawy z 29 maja 1903 r. o diecezjach Ko¶cio³a katolickiego.

8 stycznia
Radosna wie¶æ o pokonaniu przez naszego dzielnego gen. von Trotha pól tysi±ca dzikich murzynów Hererów Namibii.

10 stycznia
Do naszego powiatu dotar³a loteria rozpisana na 2,5 min marek w z³ocie na Ligê Kolonialn±.

12 stycznia
Przetarg Wydzia³u Powiatowego na dostawê ¿wiru na przebudowê drogi z Sulechowa do Trzebiechowa 190 kubików. Sk±pe - Radoszyn 380 kubików, do Rosina 252 kubików.

15 stycznia
Rozpoczê³a dzia³alno¶æ Wojskowa Komisja Poborowa. Roczniki 1883-1885 z poszczególnych miejscowo¶ci mia³y siê stawiæ co do dnia i godziny wg okre¶lonego porz±dku.

16 stycznia
Niepokoje w Moskwie (do ksiêcia Sergiusza nieznani sprawcy oddali 3 strza³y rewolwerowe).

17 stycznia
Rozpocz±³ siê sezon polowañ na cietrzewie, jarz±bki, ba¿anty.

20 stycznia
W³a¶ciciel gospodarstwa w Sk±pym Eisermann zmar³ w szpitalu Joannitów w Sulechowie w wyniku wypadku z wozem konnym, wracaj±c podchmielony z targu.

21 stycznia
Wiadomo¶æ o uszkodzeniu wystrza³em armatnim kartacza fasady Pa³acu Zimowego w Petersburgu w dniu 19 stycznia.

22 stycznia
Kolejne niepokoj±ce wie¶ci z Petersburga poruszaj± opiniê mieszkañców; w Krwawej Niedzieli zginê³o ponoæ 2000 osób i 5000 jest rannych.
Kupiec Pan Stoicke ze Zb±szynia usilnie poszukuje swojego psa, oferuj±c wysok± nagrodê.

24 stycznia
Wiadomo¶æ o zastrzeleniu w Radomiu 3 oficerów rosyjskich przez nieznanych sprawców.

27 stycznia (pi±tek)
Uroczysto¶ci, zebrania i fety z okazji urodzin naszego umi³owanego cesarza.
Zarz±dzenie starosty Pana von den Becka o obowi±zku wyk³adania trutek w rejonie ³owieckim w Ojerzycach i Chociulach.

30 stycznia
Niepokoj±ce wie¶ci z Warszawy, wiele wystaw i okien rozbitych, sklepy na Marsza³kowskiej spl±drowane, barykady, strajki, zamkniêto szko³y.

1 lutego
Kontrola akt Urzêdu Stanu Cywilnego w ¦wiebodzinie.

3 lutego
Decyzja Pana Starosty o zwalczaniu pryszczycy w Szczañcu.

4 lutego
Pastor Leisterer ze Szczañca mianowany Inspektorem Szkolnym.

6 lutego
Ko³a kombatantów i weteranów naszego powiatu wchodzi³y w sk³ad 14 000 kó³ i 1,2 miliona cz³onków w ca³ej Rzeszy.

9 lutego
Wiadomo¶æ o zdemolowaniu przez poborowych dworca w Sosnowcu, ucieczkach m³odych ludzi do Niemiec, gro¼bie dywersji oraz konieczno¶ci bacznego uwa¿ania na obcych i cudzoziemców.

10 lutego
Niepokoje w £odzi w fabryce Scheidlera : 4 trupy i 68 rannych.

11 lutego
Zebranie Zwi±zku Gospodarzy Rolnych w restauracji "Markische Hof".

13 lutego
W prasie lokalnej og³asza siê 22 letnia wdowa z Berlina, bezdzietna z pó³ milionem marek kapita³u, poszukuj±ca solidnego i uczciwego mê¿czyzny do po¶lubienia.

15 lutego
So³tys wilkowski Pan Kramm zosta³ zatwierdzony przez S±d Wy¿szej Instancji (Landgericht) w Gubinie na ³awnika S±du w ¦wiebodzinie.

19 lutego
Winogrodnicy naszego powiatu wziêli udzia³ w zje¼dzie Ostdeutscher Weinbauverein w Czerwieñsku ko³o Zielonej Góry.

20 lutego
Zamkniêcie gospody "Mauscheln" w Torzymiu z powodu nielegalnej gry w karty, bez specjalnej koncesji.

21 lutego
Wielkie ¶niegi w Sudetach i Alpach.

22 lutego
Poszukuje siê mê¿czyzny w wieku 32-36 lat niskiego 1,60, jasnego blondyna z ma³± g³ow±, sprawcy okrutnego zamordowania m³odej dziewczyny na dworcu metra berliñskiego ZOO-Garten, który umkn±³ po¶cigowi.

1 marca
Nowe Sanatorium w Trzebiechowie oferuje swoje us³ugi chêtnym i rekonwalescentom.

2 marca
Rozporz±dzenia Pana Starosty celem zwalczenia epidemii pryszczycy w D±brówce Ma³ej, Szczañcu, Myszêcinie.

4 marca
Zakaz organizowania targu w Brójcach.
W zwi±zku ze ¶mierci± mistrza murarskiego Pana Pfaendera ze ¦wiebodzina na cz³onka zarz±du Zwi±zku Budowlanego Pó³nocno-Wschodniego wybrano mistrza murarskiego Pana Maxa Fechnera.
Wojskowa Komisja Poborowa przyjmuje samych mieszkañców ¦wiebodzina, wg okre¶lonego wcze¶niej porz±dku.

5 marca
Ksi±¿ê Henryk XXXIV Reuß z Trzbiechowa rozpocz±³ 3 semestr studiów w Heidelbergu.

7 marca
Inspektor Alfred Kerschner z maj±tku Myszêcin zosta³ naczelnikiem gminy.

10 marca
Wichury i zawieje, orkan w górach Harzu powoduje du¿e zniszczenia.

11 marca
Odda³ ¿ycie dla ojczyzny bohaterski podoficer Wilhelm Purmann syn wo¼nicy z ulicy Mi³ej, zmar³ z odniesionych ran w walkach pod Klein Nubis w Afryce.

12 marca
Kolejne niepokoj±ce wie¶ci z Rosji: naprzeciwko niemieckiej ambasady i katedry Izaaka w Petersburgu, wielka eksplozja, wylecia³y wszystkie szyby.

13 marca
Werbunek ochotników do 3 letniej s³u¿by w artylerii marynarki wojennej w bazie Kiautschou w Chinach.

14 marca
Wiadomo¶æ o ogromnym po¿arze w Nowym Jorku w dzielnicy polskich ¯ydów.

18 marca
Pan Starosta von der Beck og³osi³ przepisy reguluj±ce ochronê zabytków archeologicznych.

25 marca
Pomocnik pastora Leisterera ze Szczañca mianowany na pastora.

29 marca
Obrady Rady Powiatu.
Podatek powiatowy zwiêkszy³ siê o 30 %.

1 lipca
Niespotykane upa³y w powiecie. Temperatury dochodz± do 32°C, w nocy 22°C
Zakwit³y winogrona wydzielaj±c swój b³ogi i szczê¶liwy zapach.
Niepokoje mieszkañców budz± nadal trwaj±ce rozruchy i bunty w Rosji. W £odzi zastrzelono 30 robotników, dziêki postawie policmeistra Chrzanowskiego i genera³a kozackiego Marmusowa opanowano sytuacjê.
W Oddessie 1000 zabitych i 2000 rannych. Bunty marynarzy.

2 lipca
Obradowa³a w Berlinie Komisja Kolonizacyjna dla Afryki Po³udniowo-Zachodniej.

3 lipca
August Fischer z Rudgierzowic obchodzi³ w Zielonej Górze 25 lecie pracy Stra¿nika wie¿owego, w tym czasie pokona³ 2160000 stopni pracuj±c w nocy, w ¶nie¿yce, mrozy, burze i wichury.

4 lipca
Naszego mi³o¶ciwie panuj±cego Cesarza odwiedzi³ w Trayemunde na jachcie amerykañski miliarder Yanderbild.

5 lipca
Burze i wiatry wyrywa³y okna, niszczy³y dachy, po¿ary od piorunów w okolicznych wioskach.

7 lipca
Wiadomo¶æ o skazaniu przez carski s±d w £odzi 3 robotników pod¿egaj±cych do rozruchów.

8 lipca
W Kro¶nie Odrzañskim rozpoczê³y siê uroczysto¶ci 900-lecia pierwszej pisanej wzmianki o Thietmara z Merseburga i przemarszu wojsk cesarskich Henryka II przez nasz powiat do Miêdzyrzecza.

10 lipca
Do Kamerunu byli potrzebni osadnicy i kolejarze. Chêtni na wyjazd mogli siê zg³aszaæ u w³adz.

11 lipca
Ceny na ¿yto 14,80 Mk, kartofle 6,40 za kwintal; l kg mas³a 2 Mk l mendel jaj 0,90 Mk

12 lipca
Burze i opady: zgorza³a stodo³a w maj±tku rakowskim. Odra podnios³a siê o 100 cm.
Po¿ar w Cigacicach. W G³uchowie spali³a siê stodo³a ch³opa Fellera i s±siada Beckera.

15 lipca
Strajk murarzy w Zielonej Górze. W ¦wiebodzinie pogotowie strajkowe.

16 lipca
Zakoñczy³ siê udany eksport czarnych jagód do Anglii.

17 lipca
Ekshumacja na nowym cmentarzu ¶wiebodziñskim pochowanego w grudniu 1904 r. mistrza dekarskiego Scheidemanna.

18 lipca
Poszukiwania uciekiniera z wiêzienia miejskiego w Sulechowie Teofila Tuleckiego.

20 lipca
Wiadomo¶ci o wypadkach cholery w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim.

24 lipca
Nieustanne deszcze niszcz± wiêkszo¶æ upraw zbo¿owych, szczególnie ¿yta.
Pierwsze objawy choroby winoro¶li (Perenospora)

25 lipca
Przyjacielskie spotkanie na jachcie 2 cesarzy (Wilhelma i Miko³aja II) budzi w mieszkañcach optymizm i widoki na lepsz± przysz³o¶æ w XX wieku.

26 lipca
W³adze powiatowe i gawied¼ wita³y Wielk± Ksiê¿n± W³adymirown±, która specjalna salonk± wracaj±c z Pary¿a raczy³a odwiedziæ Ksiê¿nê Reuss w Trzebiechowie i nowe sanatorium.

28 lipca
Po¿egnanie Wielkiej Ksiê¿nej W³adymirownej udaj±cej siê do Petersburga,

l sierpnia
Ci±g³e opady i ulewy, zimno.
S±d karny w Gubinie skaza³ ¶wiebodziñskiego dekarza Schuppa na 15 lat ciê¿kiego wiêzienia w Rawiczu za morderstwo.

3 sierpnia
Uroczyste Obchody Bractwa Strzeleckiego w Zielonej Górze.

4 sierpnia
W Odrze niedaleko Krosna z³owiono karpia o wadze 9 kg

7 sierpnia
W pi±tek, przy sprawdzaniu kupowanej m³ocarni, zgin±³ gospodarz Decker z Buczy.

8 sierpnia
Bankructwo kupca Wilhelma Ringa i wyrok s±dowy o licytacji.

9 sierpnia
Odwiedzaj±c Poznañ Nasz Cesarz przejecha³ specjalnym poci±giem przez ¦wiebodzin

10 sierpnia
Powróci³y upa³y, temperatura 33°C. Rozwój choroby winoro¶li.

11 sierpnia
Ostrze¿enie w³adz powiatowych przed wa³êsaj±cymi siê bandami Cyganów. W Kargowej u¿ywali przy rabunku rewolweru.

12 sierpnia
Poszukiwania dezertera sulechowianina urodzonego 10 maja 1882 r. rekruta Schmidta, który uciek³ z X Regimentu w Charlottenburgu

15 sierpnia
Wszystkie ko¶cio³y katolickie, a szczególnie fara Micha³a Archanio³a umajone i ozdobione.

16 sierpnia
Przeprawi³ siê przez Odrê pod Cigacicami 5 Regiment Artylerii Polnej Pobielskiego bior±cy udzia³ w manewrach V Armii.

17 sierpnia
Na placu ko¶cielnym w Sulechowie od strony Superintendentury odkryto groby masowe z czasów panowania d¿umy.

18 sierpnia
Przez Odrê pod Cigacicami przeprawi³ siê 5 Regiment Artylerii Konnej Podbielskiego

1 wrze¶nia
Po¿ar budynku starostwa w Kro¶nie Odrzañskim na Srebrnym Wzgórzu.

2 wrze¶nia
Tragiczna ¶mieræ 50-letniego robotnika Hacke z Sulechowa wci±gniêtego przez pas transmisyjny w fabryce Eichmanna.

3 wrze¶nia
Rozmowy pokojowe Rosji i Japonii daj± nadziejê na pokój ¶wiatowy.

4 wrze¶nia
Manewry wojskowe w powiecie. Manewry floty na Ba³tyku.

5 wrze¶nia
W Namibii major Meister przesun±³ siê 50 km od linii Zaris Nam, uwalniaj±c du¿e tereny od gro¼nych i dzikich Hotentotów.

6 wrze¶nia
Cena brykietu z wêgla brunatnego wynosi³a 60 fenigów za cetnar.

11 wrze¶nia
W Afryce pod Haruchos zgin±³ porucznik Lorenz z Kamienia.

15 wrze¶nia
Wielka Wystawa Zwi±zku Winogrodników Wschodnich Niemiec w Zielonej Górze, na któr± ¶ci±gaj± tysi±ce zwiedzaj±cych, w tym z naszego powiatu.

20 wrze¶nia
Zamkniêcie wystawy w Zielonej Górze i rozdanie nagród.

21 wrze¶nia
Rozruchy i niepokoje w Japonii.

25 wrze¶nia
Na Pomorzu na 246 przypadki cholery zmar³o 85 osób.

26 wrze¶nia
Og³oszono oficjalnie i urzêdowo, ze zgon dziecka w Rusinowie nast±pi³ z przyczyn naturalnych i nie by³ przypadkiem cholery.

27 wrze¶nia
Powiatowy Inspektor sanitarny zabroni³ korzystania wody z Odry, zarz±dzono jednocze¶nie ochronê ujêæ wody pitnej.

28 wrze¶nia
XXV lecie powstania Alumnatu w Sulechowie w obecno¶ci w³adz powiatowych, 300 go¶ci i absolwentów.

29 wrze¶nia
Wielkie porz±dki w mie¶cie i przygotowywanie ¦wiebodzina do Wielkiej Brandenburskiej Wystawy Ogrodniczo-Warzywnej w pa¼dzierniku.


30 wrze¶nia
Sezon strzelania na bekasy, dzikie kaczki, gêsi i ptactwo moczarowe.

Mieczys³aw Szylko

 komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.027 | powered by jPORTAL 2