[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Archeologia okolic > Ciekawe znaleziska na wystawie w ¦widnicy

Ciekawe znaleziska na wystawie w ¦widnicy

Gazeta.pl
21 czerwca 2006 r.

£u¿ycka chata sprzed 2800 lat i pochówek owcy to tylko niektóre eksponaty na nowej wystawie w Muzeum Archeologicznym w ¦widnicy

Wystawa w ¦widnicy pt. "Obwodnica Nowej Soli. Ratownicze badania archeologiczne", której otwarcie bêdzie w czwartek o godz. 13, to rezultat pó³rocznych badañ. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi³o je Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne.

Trwa³y one od lipca do grudnia 2005 r. Badaniami objêto 10 stanowisk, przez które wkrótce bêdzie przechodzi³a obwodnica. Przebadano obszar wielko¶ci ponad 15 ha. W badaniach uczestniczy³o 16 archeologów, 22 studentów archeologii i ponad 200 pracowników fizycznych. W trakcie badañ okaza³o siê, ¿e tereny wokó³ Niedoradza, gdzie miêdzy innymi koncentrowa³y siê badania, by³y zamieszka³e ju¿ 10 tys. lat temu.

- Na pocz±tku s±dzili¶my, ¿e mog± byæ to naczynia pochodz±ce z Pó³wyspu Iberyjskiego, kryte tzw. lustrem - mówi S³awomir Ka³agate, kierownik ekspedycji archeologicznej. - Okaza³o siê, ¿e to niezmiernie rzadko spotykane szkliwione naczynia, wytwarzane prawdopodobnie na terenie dzisiejszych Niemiec. Ich wiek ocenili¶my na 750 lat - dodaje.

Zastosowanie naczyñ, z wygl±du przypominaj±cych wazoniki, by³o ró¿norodne. Znajdowane nieraz przy ko¶cio³ach s³u¿y³y jako pojemniki na relikwie. Umieszczana w nich woda s³u¿y³a te¿ czasem do namaczania palców podczas tkania. Bywa³o te¿, ¿e zawiera³y specyficzne ma¶ci na ró¿ne dolegliwo¶ci.

Jedn± z najwiêkszych atrakcji wystawy jest rekonstrukcja cha³upy sprzed prawie trzech tysiêcy lat. Zbudowano j± w oparciu o dostêpne ¼ród³a archeologiczne dotycz±ce kultury ³u¿yckiej, tej samej, która pozostawi³a m.in. gród w Biskupinie. Chata w ca³o¶ci nie zmie¶ci³aby siê w pomieszczeniach muzeum, wiêc mo¿emy j± ogl±daæ w skali 1:2. Dziêki temu dowiadujemy siê, jak zbudowana by³a chata i czym zajmowali siê jej mieszkañcy.

- Budynek ten sk³ada³ siê z czê¶ci mieszkalnej, gdzie mog³o przebywaæ nawet kilkana¶cie osób, oraz czê¶ci gospodarczej dla zwierz±t hodowlanych. Ca³a osada mog³a liczyæ kilka takich cha³up - mówi szef ekspedycji. - To raczej nie byli wojownicy, nie natrafili¶my na ¿adne pozosta³o¶ci broni.

Inna ciekawostka wystawy to pochówek owcy, w ca³o¶ci przeniesiony z wykopalisk. To nietypowe znalezisko zwi±zane jest prawdopodobnie z rytua³ami religijnymi ludno¶ci kultury przeworskiej.

Oprócz tych eksponatów zostan± wystawione przedmioty codziennego u¿ytku, ozdoby i narzêdzia.

Jakub £ysakowski


Poszukiwani ochotnicy do ratowania zabytków

Gazeta.pl
25 czerwca 2006 r.

Ko¶cio³y, zamki i pa³ace czekaj± na wolontariuszy

Jeszcze tylko do koñca czerwca mo¿na sk³adaæ wnioski o udzia³ w miêdzynarodowym projekcie "Wolontariat w s³u¿bie zabytkom". Nie jest to jednak wolontariat w ¶cis³ym znaczeniu, bo Fundacja Krzy¿owa p³aci uczestnikom projektu, zapewnia im zakwaterowanie i wy¿ywienie.

Nie trzeba byæ mi³o¶nikiem historii, ¿eby zostaæ ochotnikiem. W³a¶ciwie jedynym wymogiem jest wiek - wolontariusz powinien mieæ od 18 do 26 lat. Warto te¿ znaæ jêzyk niemiecki lub angielski, bo pracuje siê w kilkuosobowym miêdzynarodowym zespole. W projekt s± równie¿ zaanga¿owani m³odzi ludzie z Czech i Niemiec.

Celem dzia³añ fundacji jest przede wszystkim u¶wiadomienie m³odym ludziom znaczenia ochrony zabytków kultury, architektury, przyrody i techniki, a tak¿e poznawania przesz³o¶ci z nimi zwi±zanej. M³odzie¿ ma mo¿liwo¶æ zdobycia do¶wiadczeñ, czêsto potrzebnych pó¼niej w pracy zawodowej. Praca wolontariuszy wp³ywa te¿ pozytywnie na podwy¿szenie ¶wiadomo¶ci lokalnej spo³eczno¶ci.

Wolontariusze maj± do wyboru kilka ró¿nych miejsc na terenie województwa dolno¶l±skiego, gdzie bêd± mogli pracowaæ. Mog± na przyk³ad prowadziæ prace renowacyjne ko¶cio³a parafii ewangelicko-augsburskiej w ¦widnicy, naprawiaæ ¶redniowieczny zamek w ¦cinawce, odnawiaæ pa³ac w Morawie ko³o Strzegomia. Zadania oraz miejsce pracy mo¿na indywidualnie dopasowaæ. Ka¿dy znajdzie tu co¶ dla siebie. Pracuje siê co dzieñ po oko³o osiem godzin, potem jest czas wolny. W czasie trwania wolontariatu mo¿na zmieniaæ miejsce pobytu, mo¿na tak¿e uczestniczyæ w seminariach organizowanych w Niemczech lub w Czechach. Wolontariuszom przys³uguje równie¿ dwutygodniowy, p³atny urlop. Je¶li kto¶ chcia³by dowiedzieæ siê wiêcej o projekcie "Wolontariat w s³u¿bie zabytkom", informacje uzyska na stronie internetowej www.krzyzowa.org.pl.

Jakub £ysakowskikomentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.033 | powered by jPORTAL 2